Gmina Szubin - Kandydaci do Rady Miejskiej

Okręg wyborczy nr 2

Liczba mandatów: 8

Granice okręgu wyborczego

Sołectwa: Brzózki, Godzimierz, Grzeczna Panna, Kołaczkowo, Kornelin (wsie Drogosław i Kornelin), Łachowo, Małe Rudy, Nadkanale, Rynarzewo (wieś Rynarzewo, przysiółek Wojsławiec), Samoklęski Duże (wsie Niedźwiady i Samoklęski Duże), Samoklęski Małe, Skórzewo, Stanisławka, Stary Jarużyn (wsie Chobielin, Stary Jarużyn i Wymysłowo, osady wsi Chobielin: Chobielin‑Dwór i Młynki), Szkocja, Szubin‑Wieś, Tur, Zamość (wieś Zamość, przysiółki: Bielawy, Podlaski, Trzciniec), Żurczyn (wsie Głęboczek, Olek i Żurczyn)

Lista nr 12 - KWW Artur Krajewski - Inicjatywa i Rozwój

Lista nr 13 - KWW Mariusz Piotrkowski Gmina Szubin Razem

Lista nr 14 - KWW Tomasz Kaszewski - Zawsze Może Być Lepiej

Lista nr 15 - KW Szubińska Inicjatywa Samorządowa